• Động từ

  hoạt động liên tục nhằm đạt một kết quả có ích
  làm việc không kể ngày đêm
  sống và làm việc theo gương Bác Hồ
  làm những công việc thuộc một nghề nghiệp nào đó
  làm việc ở một công ti lớn
  làm việc trong ngành ngân hàng
  tiến hành giải quyết công việc cụ thể với người nào đó
  buổi làm việc giữa giám đốc và nhà báo
  mai tôi sẽ làm việc với anh
  hoạt động, thực hiện chức năng cụ thể
  vận hành cho máy làm việc
  bộ óc phải làm việc căng thẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X