• Danh từ

  cỏ lác (nói tắt)
  năn, lác mọc đầy ruộng
  (Phương ngữ) cói
  chiếu lác

  Tính từ

  (mắt) có trung tâm hai con ngươi không cân đối
  mắt lác
  Đồng nghĩa:

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X