• Tính từ

    (Phương ngữ, Khẩu ngữ) bóng láng lên, trông như còn mới tinh
    chiếc xe máy láng coóng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X