• Danh từ

  (Từ cũ) những người dân thường (nói tổng quát; hàm ý coi thường, theo quan niệm cũ)
  lê dân trăm họ
  Đồng nghĩa: dân đen, lê thứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X