• Động từ

    thắp đèn, bật đèn vào lúc chập tối
    thành phố đã lên đèn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X