• chỉ rong chơi, không chịu học hành, làm lụng
    chơi bời lêu lổng
    Đồng nghĩa: lêu bêu, lêu têu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X