• Danh từ

  người trong quân đội nói chung
  đi lính
  cuộc đời người lính
  một nhà thơ mặc áo lính
  người trong quân đội ở cấp thấp nhất, không phải là cấp chỉ huy
  lính trơn
  làm chân lính quèn
  lính cảnh sát
  loại quân
  lính chủ lực
  lính xe tăng
  lính thuỷ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X