• Tính từ

  từ mô phỏng những tiếng vang, thanh và gọn phát ra đều đều như tiếng gõ vào vật cứng
  tiếng mõ lóc cóc
  Đồng nghĩa: lốc cốc

  Phụ từ

  (dáng đi, chạy) một cách vất vả, với vẻ cô đơn, đáng thương
  lóc cóc đi bộ hàng chục cây số
  lóc cóc đạp xe lên tỉnh
  Đồng nghĩa: lọc cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X