• Động từ

    (Khẩu ngữ) đút lót món tiền nhỏ
    có món tiền lót tay là xong tuốt!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X