• Động từ

  tìm kiếm cho kì được bằng mọi cách, ở khắp mọi nơi
  lùng khắp các hiệu sách mới mua được
  có ý lùng chiếc ấm quý
  tìm tòi, sục sạo để bắt cho kì được
  dẫn chó săn đi lùng
  bị địch lùng ráo riết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X