• Động từ

  xúc phạm nặng nề đến danh dự, làm cho phải nhục nhã, xấu hổ
  bị lăng nhục trước đám đông
  Đồng nghĩa: hạ nhục, lăng mạ, nhục mạ, sỉ nhục, thoá mạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X