• Động từ

    (Từ cũ) nhận ruộng của người khác để trồng trọt với điều kiện phải nộp tô
    cấy lĩnh canh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X