• Tính từ

  (Khẩu ngữ) ngắn hoặc thấp đến mức khó coi
  thấp lũn cũn
  quần áo ngắn lũn cũn
  Đồng nghĩa: lũn chũn
  (dáng đi) có những bước ngắn và nhanh như bước đi của trẻ con
  đứa bé chạy lũn cũn theo sau
  Đồng nghĩa: lũn chũn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X