• Tính từ

  ở trạng thái không thích, ngại làm việc, ít chịu cố gắng
  lười học
  lười suy nghĩ
  con bé lười quá, chẳng chịu làm lụng gì!
  Đồng nghĩa: biếng, nhác
  Trái nghĩa: chăm, siêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X