• Danh từ

    (Từ cũ) như thao lược
    "Đường đường một đấng anh hào, Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X