• Danh từ

  mức độ nhiều ít, có thể xác định được bằng con số cụ thể
  lượng mưa hằng năm
  chở một lượng hàng lớn
  phạm trù triết học chỉ các thuộc tính của sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan về mặt khối lượng, kích thước, tốc độ, v.v.; phân biệt với chất
  sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất

  Động từ

  tính toán, cân nhắc điều kiện chủ quan và khách quan để quyết định hành động cho phù hợp, cho có thể đạt được kết quả mong muốn
  lượng sức mà làm
  "Biết ai đặng gửi má đào, Biển sông dễ lượng, lòng sâu khó dò." (Cdao)

  Danh từ

  (Phương ngữ) lạng (thường dùng nói về khối lượng của vàng, bạc)
  một lượng vàng
  Đồng nghĩa: cây

  Danh từ

  lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ đối với kẻ có sai lầm, tội lỗi
  mở lượng hải hà
  lượng cả ơn sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X