• Động từ

    làm cho cụ thể ra bằng số lượng những đơn vị xác định để có thể đo đếm được
    mức độ hư hại của tài sản có thể lượng hoá thành tiền

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X