• Động từ

  giữ lại lâu dài (để khi cần có thể sử dụng được)
  lưu giữ hồ sơ
  lưu giữ bảo vật
  Đồng nghĩa: cất giữ
  chuyển dữ liệu từ bộ nhớ tạm thời của máy tính đến một thiết bị lưu trữ lâu dài như đĩa cứng, đĩa quang, đĩa CD, v.v.
  lưu giữ dữ liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X