• Động từ

  không muốn xa rời hoặc dứt bỏ ngay vì còn thấy mến, thấy tiếc
  buổi chia tay đầy lưu luyến
  Đồng nghĩa: quyến luyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X