• Tính từ

  có cách nhìn, thái độ tin tưởng ở tương lai tốt đẹp
  tư tưởng lạc quan
  có cái nhìn lạc quan
  sống lạc quan yêu đời
  (Khẩu ngữ) có nhiều triển vọng tốt đẹp, đáng tin tưởng
  tình hình rất lạc quan
  Trái nghĩa: bi quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X