• Danh từ

  đất ở ruộng đã được cày bừa thành bùn nhão, thuận tiện cho việc gieo cấy
  giữ lấm để chuẩn bị cấy

  Tính từ

  bị dây bùn, đất
  quần áo lấm đất
  chân lấm tay bùn
  Đồng nghĩa: lấm láp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X