• Tính từ

  có nhiều chấm nhỏ rải rác trên bề mặt
  quần áo lấm chấm bùn đất
  mặt lấm chấm mụn
  Đồng nghĩa: lấm tấm, lốm đốm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X