• Tính từ

  có tính chất mập mờ không rõ ràng một cách cố ý, để cho muốn hiểu thế nào cũng được
  trả lời lấp lửng
  nói lấp lửng, nước đôi
  Đồng nghĩa: lập lờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X