• Động từ

  tự cảm thấy như thế nào đó trước một sự việc gì
  lấy làm ân hận
  hơi lấy làm lạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X