• Danh từ

  trường hợp hoặc thời điểm xảy ra một sự kiện, hiện tượng lặp đi lặp lại hoặc coi như có thể lặp lại nào đó
  gặp nhau đôi lần
  phiên họp lần trước
  xin nhắc lại một lần nữa
  Đồng nghĩa: lượt, bận
  lớp có thể có nhiều những vật ngăn cách bên trong với bên ngoài
  ướt mấy lần áo
  qua mấy lần cửa
  từ dùng sau một danh từ số lượng xác định để chỉ rằng đó là số nhân hay là số chia, khi nói về sự tăng, giảm
  hai lần hai là bốn
  sản lượng tăng gấp ba lần năm ngoái

  Động từ

  sờ nắn dần từng cái, từng phần một
  tay lần tràng hạt
  lần túi tìm chìa khoá
  dò dần từng bước một
  đứa bé bám giường lần đi
  đi lần trong bóng tối
  tìm bằng cách dò dần, chắp nối dần các sự kiện lại
  không lần ra đầu mối
  chẳng biết đường nào mà lần
  Đồng nghĩa:

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X