• Tính từ

  quanh co, ngoắt ngoéo
  đường đi lắt léo
  sự đời lắt léo
  lưỡi không xương nhiều đường lắt léo (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X