• Tính từ

  ở trạng thái dính vào nhau, kéo theo nhau, khó tách riêng ra từng cái một
  dây dợ dính lằng nhằng
  chớp giật lằng nhằng
  Đồng nghĩa: lùng nhùng, nhì nhằng
  ở tình trạng kéo dài mãi, không dứt hẳn, không xong hẳn
  làm ăn lằng nhằng
  đau ốm lằng nhằng
  kể chuyện lằng nhằng, dây cà ra dây muống
  Đồng nghĩa: lẳng nhẳng
  (Khẩu ngữ) không ra sao cả, không đáng kể
  mua mấy thứ lằng nhằng
  buôn bán lằng nhằng
  Đồng nghĩa: nhì nhằng, xì xằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X