• Danh từ

  (Văn chương) nước mắt
  giọt lệ
  mắt ứa lệ
  "Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn, Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn." (TKiều)
  Đồng nghĩa: châu, châu lệ, luỵ

  Danh từ

  điều quy định có từ lâu đã trở thành nền nếp, mọi người cứ theo thế mà làm
  bỏ lệ cũ
  bài thi không hợp lệ
  điều được lặp đi lặp lại nhiều lần, tự nhiên đã thành thói quen
  theo lệ thường
  thói quen đã thành lệ
  điều làm theo lệ thường (chỉ cốt cho có mà thôi)
  làm cho có lệ
  tổ chức cho đủ lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X