• Danh từ

  quá trình phát sinh, phát triển đã qua hay cho đến tiêu vong của một hiện tượng, một sự vật nào đó diễn ra theo thứ tự thời gian
  lịch sử thế giới cổ đại
  lịch sử của giải Nobel
  xem sử học
  :môn lịch sử
  
  đề thi lịch sử

  Tính từ

  thuộc về lịch sử của các quốc gia, dân tộc, có tính chất, ý nghĩa quan trọng trong lịch sử
  sự kiện lịch sử
  bước ngoặt lịch sử
  sứ mạng lịch sử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X