• Tính từ

  từ mô phỏng những tiếng trầm phát ra lúc nhỏ lúc to không đều như tiếng khua, gõ xuống mặt đất, đá cứng
  vó ngựa khua lọc cọc
  chống gậy lọc cọc

  Phụ từ

  như lóc cóc
  lọc cọc chạy theo mẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X