• Tính từ

  lỏng, dễ tuột, dễ rời ra (nói khái quát)
  dây buộc lỏng lẻo
  tóc búi lỏng lẻo
  siết chặt những con ốc còn lỏng lẻo
  thiếu chặt chẽ, thiếu nghiêm ngặt trong sự tổ chức
  quản lí lỏng lẻo
  bố cục lỏng lẻo, không chặt chẽ
  Trái nghĩa: chặt, chặt chẽ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X