• Tính từ

  từ gợi tả dáng chống cả hai chân hai tay để bò hoặc nhổm người dậy
  ngã rồi lại lồm cồm ngồi dậy
  Đồng nghĩa: lồm ngồm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X