• Danh từ

  khoảng trống nhỏ thông từ bên này sang bên kia của một vật
  xâu chỉ qua lỗ kim
  vách bị thủng mấy lỗ
  chỗ lõm nhỏ và sâu trên một bề mặt
  khoan một lỗ trên tường
  lấp lỗ châu mai

  Động từ

  thu không đủ bù chi trong buôn bán kinh doanh
  buôn chuyến này bị lỗ
  lời ăn lỗ chịu
  kết quả kinh doanh quý này vẫn lỗ
  Đồng nghĩa: lỗ lã
  Trái nghĩa: lãi, lời
  (Khẩu ngữ) bị thiệt, bị thua thiệt
  tham bữa giỗ, lỗ bữa cày (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X