• Tính từ

  có nhiều lỗ nhỏ, nhiều vết thủng hoặc nhiều vết sáng tối không đều rải ra trên bề mặt
  tường lỗ chỗ vết đinh
  có mỗi chỗ một ít và xen lẫn vào nhau, không đều
  lúa lỗ chỗ trổ bông
  Đồng nghĩa: lổ đổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X