• Tính từ

  (nghe, hiểu) lơ mơ, chỗ có chỗ không
  nghe lỗ mỗ câu được câu chăng
  hiểu lỗ mỗ
  Đồng nghĩa: bập bõm, lõm bõm

  Tính từ

  (nói năng) quá tự nhiên, không có ý tứ, có phần như thô lỗ
  "Tính cháu lỗ mỗ, lòng cháu cứ thẳng như ruột ngựa, chẳng ác độc đâu." (MVKháng; 3)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X