• Động từ

  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) đi bộ (hàm ý khó nhọc, vất vả)
  xe hỏng phải lội bộ về nhà
  Đồng nghĩa: cuốc bộ, kéo bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X