• Động từ

  lật mặt trong ra ngoài, mặt ngoài vào trong hoặc đảo ngược vị trí dưới lên trên, trên xuống dưới
  lộn trái quần áo ra phơi
  cầm lộn ngược
  lộn một vòng trên không
  quay ngược trở lại với hướng đang đi
  đi được một đoạn rồi lại phải lộn lại
  (động vật) biến đổi hình dạng, cấu tạo, trở thành khác hẳn đi, trong quá trình sinh trưởng
  nhộng lộn thành bướm

  Động từ

  (Phương ngữ) lẫn
  đổ lộn hai loại gạo
  lầm
  đi lộn đường
  cầm lộn cái mũ
  chép lộn một đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X