• Tính từ

  (Văn chương) to lớn (về giá trị tinh thần hay về ý nghĩa, tác dụng)
  những cống hiến lớn lao
  trách nhiệm lớn lao
  sự kiện có ý nghĩa lớn lao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X