• Danh từ

    lợn nuôi cốt để lấy thịt; phân biệt với lợn cà, lợn cấn, lợn nái.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X