• Danh từ

    hàng dệt bằng tơ (nói khái quát)
    lụa là, gấm vóc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X