• Danh từ

    lụa trơn, mỏng, thời trước thường dùng
    "Cái ô lục soạn cầm tay, Cái khăn xếp nếp, cái dây lưng điều." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X