• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) như binh lửa
    "Đêm ngày luống những âm thầm, Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương!" (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X