• Động từ

    (Ít dùng) như rầy la
    "Đi đường quên hết đường xa, Tới lui quên sợ mẹ cha la rầy." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X