• Danh từ

  (Phương ngữ) gấu (quần, áo)
  lai quần

  Danh từ

  (Phương ngữ) phân
  chiếc nhẫn vàng năm lai
  một li một lai cũng không cho

  Động từ

  lai giống (nói tắt)
  cho lừa lai với ngựa
  lai các giống ngô
  cam lai bưởi

  Tính từ

  được sinh ra từ cha mẹ thuộc dân tộc khác nhau, hay được tạo ra bằng lai giống
  la là con lai giữa lừa với ngựa
  ngô lai
  đứa con lai
  Trái nghĩa: thuần chủng
  pha tạp do vay mượn, bắt chước của nước ngoài một cách sống sượng, chắp vá
  kiểu văn lai

  Động từ

  (Phương ngữ) đèo bằng xe đạp, xe máy
  lai con đi học
  lai một tải hàng
  lai bằng xe đạp
  (phương tiện vận tải đường thuỷ) đưa đi kèm theo
  ca nô lai phà cập bến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X