• Tính từ

    (mưa) ở trạng thái bay lất phất
    mưa bụi lay phay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X