• có quan hệ thống nhất hữu cơ với nhau giữa những khâu, những bộ phận vốn tương đối độc lập nhưng đã được liên kết lại với nhau
  máy gặt đập liên hợp
  liên hợp lọc hoá dầu

  Động từ

  (Phương ngữ, Từ cũ) như liên hiệp
  chính phủ liên hợp
  uỷ ban liên hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X