• truyền tin cho nhau để giữ mối liên hệ
  liên lạc qua điện thoại
  giữ liên lạc thường xuyên

  Danh từ

  người chuyên làm công tác đưa tin, đưa mệnh lệnh, v.v., từ nơi này đến nơi khác
  chú bé liên lạc
  làm liên lạc ở đại đội
  Đồng nghĩa: giao thông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X