• Danh từ

  lượng cần thiết vừa đủ cho một lần dùng theo quy định (thường nói về thuốc chữa bệnh)
  liều thuốc an thần
  uống theo đúng liều quy định
  hành động táo bạo, bất chấp nguy hiểm hoặc hậu quả biết là có thể tai hại
  liều chết cứu bạn
  không biết nhưng vẫn nói liều
  "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!" (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X