• Danh từ

    liều dùng để đạt hiệu quả mong muốn (nói khái quát)
    uống thuốc theo đúng liều lượng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X