• Tính từ

  (Khẩu ngữ) xoàng, không có gì đáng nói, đáng kể
  làm ăn loàng xoàng
  cúm loàng xoàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X